Sikeresen megvalósult az ExcellenCert 2020 online Szervezeti Kiválóság Önértékelési szoftver és a hozzá kapcsolódó dokumentáció

Projekt azonosítószáma: 2020-1.1.1-KKV-START-2021-00487

Projekt címe: ExcellenCert követelményrendszer szolgáltatás-innováció az EFQM Modell alapján a hazai szervezetek szervezetfejlesztésének elősegítésére

Pályázó neve: Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1021 Budapest, Széher út 18. b. ép. al. 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-994601

Adószám: 12341445-2-41

Képviseli: Toldi Sándor - ügyvezető

 

A sikeresen megvalósult fejlesztés eredményei:

A projekt során sikerült megvalósítani az ExcellenCert 2020 online Szervezeti Kiválóság Önértékelési szoftvert és a hozzá kapcsolódó dokumentációt, amellyel online, interneten keresztül elvégezhető a szervezeti önértékelés a szervezet által kijelölt értékelők széles körű bevonásával, közreműködésével. A szoftver az EFQM Modell 2020 követelményei szerint, magyar nyelven segíti az önértékelés elvégzését egy internetes felületen.

A 2021. július 1-én kezdődött fejlesztő munka saját forrás, valamint pályázati támogatás bevonásával 2022. június 30-án sikeresen lezárult. Ezzel teljesült a projekt célja, az ExcellenCert követelményrendszer szolgáltatás-innováció megvalósítása az EFQM Modell alapján a hazai szervezetek szervezetfejlesztésének elősegítésére.

Az új EFQM Modell 2020 alapján internetes szoftvertámogatással lehetővé válik a hazai szervezetek számára a szervezeti kiválóság online értékelése és további fejlesztése iparágtól függetlenül. Az önértékelést a szervezet online a szoftverrel és dokumentum segédlettel támogatva végezheti el és a menedzsment által kiválasztott fejlesztéseket követően javíthatja működési hatékonyságát és eredményességét a brüsszeli székhelyű nagy múltú EFQM szervezet 2020-tól kiadott nemzetközi működési modellje alapján.

A szervezet számára az elvégzett önértékelés lehetővé teszi a Nemzeti vagy nemzetközi Kiválósági díjakon való megmérettetést is.

Az ExcellenCert internetes szoftver egy olyan agilis menedzsmentet, vagy mindennapos működés fejlesztését támogató online eszköz, amellyel széles körű munkatársi bevonással feltárhatóak a szervezet további fejlesztési lehetőségei mind menedzsment, mind működési szinten. Az ExcellenCert önértékelés a nemzetközileg elismert EFQM modellen alapul, a szervezeti kiválóság szintjét is meg lehet határozni. Az elvégzett önértékelés segíthet a szervezeti szintű rugalmasság, a napi szintű agilis működés fejlesztése terén, valamint a szervezet jövőbeli működési irányainak feltárásához, agilis fejlesztési projektek meghatározásához.

A fejlesztés eredményeként várjuk, hogy az innováció során létrejött fejlesztést alkalmazó szervezetek az eredményesebb és hatékonyabb működés mellett a nemzeti vagy nemzetközi kiválósági díjakon is megmérettethetik magukat (pl. Nemzeti Kiválósági Díj, Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer 1*-7*- os szintjei).

 

 

Budapest, 2022. július 5.