Vezetési tanácsadás

Vezetési tanácsadás

Tanácsadóink vállalati gyakorlattal és jelentős ipari tapasztalattal rendelkező, több nyelvet is beszélő mérnökök, közgazdászok. A mindennapos működésben segítséget tudtunk nyújtani ügyfeleinknek a következő területeken:

§ Minőség- és környezetirányítási rendszerek bevezetése, integrációja (ISO 9001, ISO/TS 16949, EFQM, Minőségi Díjra felkészítés, ISO 14001, EMAS).

§ Vevői és alkalmazotti elégedettség felmérés módszerének kidolgozása,

§ Beszállítók auditálása,

§ Projektmenedzsment,

§ Küldetés, stratégia, politika kidolgozása,

§ Minőségfejlesztő team-munka irányítása, moderálása,

§ Szervezetfejlesztés (Balanced Scorecard, Teljesítménymenedzsment).

§ Szakképzési akkreditációra felkészítés.

A fenti fejlesztések megvalósítására is lehet pályázatot benyújtani, valamint az ISO 9001, ISO 14001, EMAS irányítási rendszer megléte további értékes pontokat jelent egy-egy beruházási pályázat értékelésekor

 

Vezetési tanácsadás folyamata:

Az alábbi eljárás általánosságban vonatkozik az irányítási rendszerek kialakítása. A megrendelő kéréseit, sajátosságait figyelembe véve a folyamat változhat. Más típusú tanácsadói munka esetében a munkavégzés az ügyféllel megbeszélt módon történik.

Konzultációk, tanácsadói munka

A tanácsadó a konzultációs időpontokat telefonon, vagy személyesen egyezteti az ügyféllel, ezt követően kerül sor a személyes felkeresésre.

Minden személyes konzultáción és az érdemi telefonos konzultációk során az elhangzottak dokumentálására Tárgyalási jegyzőkönyv formanyomtatványt használunk.

A tanácsadó az első dokumentációs részteljesítés alkalmával az átadja az Ügyfél dossziét. Az Ügyfél dosszié célja, hogy a tanácsadó által átadott dokumentumok, s így az ügyfél irányítási Rendszer dokumentumai rendszerezetten kerüljenek tárolásra az ügyfélnél. A dosszié tartalma minőségirányítási rendszer bevezetésekor:

  • Minőségirányítási Kézikönyv,
  • Minőségirányítási Eljárások,
  • Munkautasítások (nem kötelező),
  • Formanyomtatványok
  • Munkaköri leírások.

A projekt előrehaladása során a felkészítő az újonnan leadott rendszer dokumentumokat ebbe a dossziéba fűzi le az ügyfélnél.

Minden szerződés szerinti részteljesítést cégünk tanácsadója a Teljesítési igazoláson igazoltat az ügyféllel.

Oktatás

A tanácsadó egynapos oktatás keretében ismerteti meg a megbízó vezetői számára az irányítási rendszerek kialakulásának történetét, a vonatkozó szabvány követelményeit és a rendszer kiépítésének módját.

A képzés során a tanácsadó ismerteti az adott projekt megvalósításának ütemtervét, a szükséges tevékenységeket, határidőket. A megbízó vezetőivel egyeztetve rögzíti a bevezetési folyamatban résztvevő személyeket, felelősségeket.

Helyzetfelmérés

Cégünk tanácsadója a megbízó szakembereivel konzultálva feltárja a projekt szempontjából fontos, meglévő helyzetet, folyamatokat és dokumentumokat, összegyűjti a megrendelt feladat elvégzéséhez szükséges információkat.

A dokumentációs-rendszer kidolgozása

A tanácsadó írja meg, készíti el az irányítási kézikönyvet, a rendszer működését részletesen leíró eljárási utasításokat és a szükségesnek ítélt formalapokat helyszíni, személyes konzultációk útján, illetve szükség esetén telefonon nyert információk alapján, a megbízó szakembereit bevonva. Amennyiben igény van rá, az elkészítendő munkaköri leírások, munkautasítás szintű szakmai technológiák, munkavégzési módszerek leírásához konzultációt biztosítunk.

A dokumentumok változtatásának lehetősége a projekt teljes ideje alatt fennáll.

Belső auditorok képzése

Cégünk az irányítási rendszerek kiépítésekor, igény esetén belső auditor képzést tart.

A tanácsadó (megfelelő képesítéssel rendelkező) a megbízó által kijelölt személyek részére egynapos belső felülvizsgáló képzést tart. A képzés célja, hogy a megbízó képzett belső felülvizsgálója képes legyen önállóan is fenntartani az irányítási rendszert. Az oktatás keretében cégünk tanácsadója megismerteti a megbízó vezetői számára a belső auditálással szembeni követelményeket, az auditálási technikát és az előírt feljegyzések kitöltésének módját.

A képzéshez biztosítjuk a színes LCD projektrort, notebook számítógépet és minden résztvevőnek az előadást pontosan követő, színvonalas képzési anyagot. A sikeresen vizsgázóknak társaságunk oklevelet állít ki.

A rendszer bevezetése, folyamatos ellenőrzése

Cégünk tanácsadója folyamatosan felügyeli a dokumentumrendszer bevezetésének folyamatát, segít az elkészült dokumentumok gyakorlatba való átültetésében. Konzultációs alkalmak során ismerteti a követelményeket, a megbízó esetleges kérdéseit tisztázza, megbeszéli az elvégzett feladatokat, meghatározza a további teendőket a belső felülvizsgálatokra való felkészülés során.

Majd a vonatkozó szabványnak megfelelő, elkészült, a megbízó által jóváhagyott dokumentumokat a megbízó minőségirányítási megbízottja és/vagy felső vezetője kiadja a gyakorlatba való bevezetéshez.

Belső auditálás, a minőségirányítási rendszer bevezetésének ellenőrzése

Felkészítő és megbízó képzett auditorai (amennyiben van a megbízónak auditora) a teljes minőségirányítási rendszerre kiterjedő felülvizsgálattal ellenőrzik a rendszer bevezetés folyamatát. Meghatározzák a nemmegfelelőségeket és a szükséges korrekciók végrehajtásának módszerét, felelőseit és határidejét.

A működtetett rendszer javítása

Felkészítőnk az auditon feltárt nemmegfelelőségek kijavításában, a tanúsítást megelőzően segítséget nyújt, a megbízó szakembereivel tisztázza a felmerült kérdéseket, megbeszélik az elvégzett feladatokat, meghatározzák a további teendőket a külső minősítésre való felkészülésben.

Minősítésnél való közreműködés

Cégünk tanácsadója a tanúsító, külső felülvizsgálatnál közreműködik, annak érdekében, hogy az esetlegesen feltárt nemmegfelelőségek javításában gyors és hatásos segítséget tudjon nyújtani a megrendelőnek. A tanúsító auditon a megbízó minőségirányítási rendszerben érintett valamennyi alkalmazottja részt vesz.

További tanácsadói munka

Egyéb tanácsadói munkára (pl. szervezetfejlesztés, 5S módszer, EFQM modell kidolgozása stb.) vonatkozó folyamat menete, végrehajtása, az elkészített dokumentáció típusa, fajtája mindig az ügyfél kéréseitől, sajátosságaitól, a projekt nagyságától, bonyolultságától, függ. Erre meghatározott eljárás a munka megkezdése előtt, az ügyfél megismerését követően alakul ki.