Vezetési tanácsadás

Vezetési tanácsadás

Tanácsadóink vállalati gyakorlattal és jelentős ipari tapasztalattal rendelkező, több nyelvet is beszélő mérnökök, közgazdászok. A mindennapos működésben segítséget tudtunk nyújtani ügyfeleinknek a következő területeken:

§ Minőség- és egyéb irányítási rendszerek bevezetése, integrációja (ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, ISO 20000, ISO 27001, ISO 45001, ISO 50001, VDA 6.1, VDA 6.2, EFQM modell szerinti Kiválósági Díjra felkészítés).

§ Vevői és alkalmazotti elégedettség felmérés módszerének kidolgozása,

§ Beszállítók auditálása,

§ Lean menedzsment projektek irányítása (5S, VSM, SMED, TPM, Kazen menedzsment),

§ Six Sigma fejlesztések irányítása, moderálása a szórás csökkentésére (pl. MSA, SPC projektek),

§ Küldetés, stratégia, politika kidolgozása SWOT, PEST elemzés,

§ Balanced Scorecard menedzment,

 

Vezetési tanácsadás folyamata:

Az alábbi eljárás általánosságban vonatkozik az irányítási rendszerek kialakítása. A megrendelő kéréseit, sajátosságait figyelembe véve a folyamat változhat. Más típusú tanácsadói munka esetében a munkavégzés az ügyféllel megbeszélt módon történik.

Konzultációk, tanácsadói munka

A tanácsadó a konzultációs időpontokat telefonon, vagy személyesen egyezteti az ügyféllel, ezt követően kerül sor a személyes felkeresésre.

Minden személyes konzultáción és az érdemi telefonos konzultációk során az elhangzottak dokumentálására Tárgyalási jegyzőkönyv formanyomtatványt használunk.

A tanácsadó egyeztetett alkalommal az átadja az Ügyfél dossziét. Az Ügyfél dosszié célja, hogy a tanácsadó által átadott dokumentumok, s így az ügyfél irányítási Rendszer dokumentumai rendszerezetten kerüljenek tárolásra az ügyfélnél. A dosszié tartalma minőségirányítási rendszer bevezetésekor:

  • Irányítási Kézikönyv,
  • Irányítási Eljárások,
  • Munkautasítások (nem kötelező),
  • Formanyomtatványok
  • Munkaköri leírások.

A projekt előrehaladása során a felkészítő az újonnan leadott rendszer dokumentumokat ebbe a dossziéba tárolja le az ügyfélnél.

A szerződés szerinti teljesítést cégünk tanácsadója Teljesítési igazoláson igazoltat le az ügyféllel.

Oktatás

Amennyiben a projekt tartalmaz oktatást, szaktanácsadónk oktatás keretében ismerteti meg a megbízó munkatársai számára a képzési anyagot az előre megtervezett tematika szerint.

A képzés során, vagy egyéb egyeztetett alkalommal a tanácsadó ismerteti az adott projekt megvalósításának ütemtervét, a szükséges tevékenységeket, határidőket. A megbízó vezetőivel egyeztetve rögzíti a bevezetési folyamatban résztvevő személyeket, felelősségeket.

Helyzetfelmérés

Cégünk tanácsadója a megbízó szakembereivel konzultálva feltárja a projekt szempontjából fontos, meglévő helyzetet, folyamatokat és dokumentumokat, összegyűjti a megrendelt feladat elvégzéséhez szükséges információkat.

A dokumentációs-rendszer kidolgozása

Szerződésben rögzítettek szerint végzi a szaktanácsadó feladatait, ez mindig projektfüggő. Általában egy Irányítási rendszer bevezetésekor szaktanácsadónk elkészíti az irányítási rendszer kézikönyvét, a rendszer működését részletesen leíró eljárási utasításokat és a szükségesnek ítélt formalapokat helyszíni, személyes konzultációk útján, illetve szükség esetén telefonon nyert információk alapján, a megbízó szakembereit bevonva. Amennyiben igény van rá, az elkészítendő munkaköri leírások, munkautasítás szintű szakmai technológiák, munkavégzési módszerek leírásához konzultációt biztosítunk.

A dokumentumok változtatásának lehetősége a projekt teljes ideje alatt fennáll.

Belső auditorok képzése

Cégünk az irányítási rendszerek kiépítésekor, igény esetén belső auditor képzést is tart. Ennek során a megfelelő tréneri képesítéssel rendelkező szaktanácsadónk a megbízó által kijelölt személyek részére belső felülvizsgáló képzést tart. A képzés célja, hogy a megbízó képzett belső felülvizsgálója képes legyen önállóan is fenntartani az irányítási rendszert. Az oktatás keretében cégünk tanácsadója megismerteti a megbízó vezetői számára a belső auditálással szembeni követelményeket, az auditálási technikát és az előírt feljegyzések kitöltésének módját.

A képzéshez biztosítjuk a színes LCD projektrort, laptop számítógépet és minden résztvevőnek az előadást pontosan követő, színvonalas képzési anyagot. A sikeresen vizsgázóknak társaságunk Tanúsítványt állít ki.

A rendszer bevezetése, folyamatos ellenőrzése

Cégünk tanácsadója folyamatosan felügyeli a dokumentumrendszer bevezetésének folyamatát, segít az elkészült dokumentumok gyakorlatba való átültetésében. Konzultációs alkalmak során ismerteti a követelményeket, a megbízó esetleges kérdéseit tisztázza, megbeszéli az elvégzett feladatokat, meghatározza a további teendőket a belső felülvizsgálatokra való felkészülés során.

Majd a vonatkozó szabványnak megfelelő, elkészült, a megbízó által jóváhagyott dokumentumokat a megbízó minőségirányítási megbízottja és/vagy felső vezetője kiadja a gyakorlatba való bevezetéshez.

Belső auditálás, a minőségirányítási rendszer bevezetésének ellenőrzése

Felkészítő és megbízó képzett auditorai (amennyiben van a megbízónak auditora) a teljes minőségirányítási rendszerre kiterjedő felülvizsgálattal ellenőrzik a rendszer bevezetés folyamatát. Meghatározzák a nemmegfelelőségeket és a szükséges korrekciók végrehajtásának módszerét, felelőseit és határidejét.

A működtetett rendszer javítása

Felkészítőnk az auditon feltárt nemmegfelelőségek kijavításában, a tanúsítást megelőzően segítséget nyújt, a megbízó szakembereivel tisztázza a felmerült kérdéseket, megbeszélik az elvégzett feladatokat, meghatározzák a további teendőket a külső minősítésre való felkészülésben.

Minősítésnél való közreműködés

Cégünk tanácsadója a tanúsító, külső felülvizsgálatnál közreműködik, annak érdekében, hogy az esetlegesen feltárt nemmegfelelőségek javításában gyors és hatásos segítséget tudjon nyújtani a megrendelőnek. A tanúsító auditon a megbízó minőségirányítási rendszerben érintett valamennyi alkalmazottja részt vesz.

További tanácsadói munka

Egyéb tanácsadói munkára (pl. szervezetfejlesztés, 5S módszer, EFQM modell kidolgozása stb.) vonatkozó folyamat menete, végrehajtása, az elkészített dokumentáció típusa, fajtája mindig az ügyfél kéréseitől, sajátosságaitól, a projekt nagyságától, bonyolultságától, függ. Erre meghatározott eljárás a munka megkezdése előtt, az ügyfél megismerését követően alakul ki.