Pályázati tanácsadás

Pályázati tanácsadás, pályázatok kidolgozása, utógondozás

Tervezett fejlesztésekhez, beruházásokhoz szakmai segítséget nyújtunk a projekt előkészítéstől a forráskeresésen és pályázatkészítésen át, az elnyert támogatások hatékony felhasználásáig és szakszerű elszámolásáig (monitoring) bezárólag. A pályázati úton elnyerhető hazai és nemzetközi (elsősorban EU-s) források megszerzéséhez gyakorlott pályázatkészítő csapatunk nyújt segítséget (mérnökök, közgazdászok, képesített pályázatírók). Az aktuális pályázati lehetőségek ismeretében a fejlesztések a kiírt támogatásokkal szinkronban, hatékonyabban valósulnak meg. Igény esetén társfinanszírozásban (hitelfelvétel, pályázattal együttesen alkalmazható lízingelési lehetőség) is tudunk segíteni. Fontosabb tanácsadási területeink:

EU-források és programmenedzsment

Nemzeti Fejlesztési Terv alapú pályázatok
(GVOP, KIOP, HEFOP, AVOP, ROP)

Szakminisztériumi pályázatok
(környezetvédelem, kutatásfejlesztés, munkahelyteremtés)

 

A pályázatokról általában

Az EU támogatások típusai:

Az Európai Unió 1990 óta nyújt anyagi támogatást Magyarországnak. 1990 óta, a Phare program keretében hazánk évi 100-120 millió eurót kapott előbb a piacgazdaság és a többpárti demokratikus intézményrendszer kiépítésére, majd az EU-csatlakozás előkészítésére, a jogharmonizációra és a tagságból adódó kötelezettségek teljesítéséért felelős intézmények kiépítésére. A csatlakozás után megszerezhető támogatásokra fogadására történő felkészülés 2000-től került az érdeklődés középpontjába. Ekkor indult útjára a környezetvédelmi és infrastrukturális fejlesztéseket finanszírozó ISPA program, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú SAPARD. Ezzel egyidőben az EU Magyarországnak szánt éves támogatási keretét negyed milliárd euróra - több, mint 60 milliárd forintra - bővítette. Így az 1990 óta eltelt 14 év alatt a Phare, az ISPA és a SAPARD által biztosított támogatások együttes értéke Magyarországon megközelítette az 500 milliárd forintot.

Az EU tagállamaként Magyarország 2004-től új támogatási formákat vehet igénybe. Az úgynevezett strukturális alapok és a Kohéziós Alap terhére a 2004-2006 közötti időszakra az Unió 3 milliárd eurót ajánlott fel hazánknak. Az ebből a támogatásból finanszírozható, legkésőbb 2008-ig befejezendő fejlesztések együttes értéke várhatóan meghaladja majd az ezer milliárd forintot. A nagyobb támogatási összegnek megfelelően az ambíciók is változtak: a 2004-től induló programok célja a gazdasági és társadalmi fejlődés érezhető felgyorsítása, az Európa és Magyarország, illetve az egyes magyar régiók között fennálló fejlődési különbségek mérséklése.

A támogatási célok

Az EU-források felhasználási céljait a Nemzeti Fejlesztési Terv és a hozzá kapcsolódó Kohéziós Alap Keretstratégia rögzítette. Ezeket a dokumentumokat - széles körű társadalmi vitát követően - a Kormány készítette el és nyújtotta be az Európai Unióhoz, mely azokat 2003 végén elfogadta. Így, kihasználva a csatlakozási szerződés által biztosított lehetőséget, 2004 év elejétől megkezdhetjük a megítélt támogatás felhasználását. A strukturális alapok - az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, illetve az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Orientációs Részlege -feladataival összhangban a magyar Nemzeti Fejlesztési Terv öt fő területen - öt ún. Operatív Program keretében - nyújt támogatást állami, önkormányzati, vállalkozói, vagy civil szervezetek által előkészített fejlesztések lebonyolításához.

A Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) feladata a befektetések ösztönzése, a kis- és középvállalkozások támogatása, a kutatásfejlesztés és az információs társadalom kiépülésének elősegítése.

A Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) célja - többek között - az ivóvíz-szolgáltatás, a környezetbarát szennyvíz- és hulladék-elhelyezés, kármentesítés az ivóvízbázisok védelme érdekében, illetve a főútvonalak műszaki állapotának javítása és a környezetkímélő közlekedés támogatása.

A Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) a munkanélküliség csökkentését, a foglalkoztatás bővítését célozza képzéssel, oktatással, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok munkához jutási esélyeinek javításával, és támogatja az egészségügyi fejlesztését is.

Az Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program (AVOP) a mezőgazdasági termelők, vállalkozások versenyképességéhez kíván hozzájárulni a termelést és termékfeldolgozást szolgáló beruházások támogatásával. A vidéki térségek fejlesztését a mezőgazdasághoz kötődő infrastruktúra fejlesztése, alternatív jövedelemszerzési lehetőségek kialakítása, illetve a falufejlesztés, a vidék tárgyi és szellemi örökségének megőrzése szolgálja.

A Regionális Operatív Program (ROP) célja a régiók saját fejlődési potenciáljának kiaknázása, a gazdasági és társadalmi fejlődés helyi lehetőségeinek kihasználása. Ezen belül elsősorban a térségi infrastruktúra, a turisztikai potenciál fejlesztése, a városrehabilitáció, a helyi foglalkoztatási kezdeményezések, a közigazgatás kapnak hangsúlyt.

A támogatás rendszer működése

A strukturális alapok támogatásait az esetek döntő többségében országos nyílt pályázatok keretében osztják el. A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében több, mint 60 különböző pályázat kiírása várható. Fontos, és mindenképpen örömteli hír, hogy a pályáztatást nem Brüsszel, nem az Európai Unió, hanem közvetlenül az adott szakterületért felelős magyar minisztériumok kijelölt szervezeti egységei - az úgy nevezett irányító hatóságok, és a nevükben eljáró közreműködő szervezetek - végzik. Ennek megfelelően minden pályázatot magyar nyelven, Magyarországon kell benyújtani. A sikeres pályázat elkészítéséhez elégséges a pályázati kiírás pontos áttanulmányozása. A brüsszeli EU-bürokrácia rejtelmeivel a pályázóknak nem kell foglalkozniuk.

A Kohéziós Alap, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv néhány intézkedései esetében formális pályázat meghirdetésére nem kerül sor - vagy azért, mert a támogatás központi állami beruházásokat szolgál majd, vagy azért, mert az esélyes projektek körét az érintett tárcák már egy korábbi pályázaton meghatározták. E projektek kidolgozását az érintett tárcák és önkormányzatok már megkezdték.

 

 

Pályázati tanácsadás, pályázatok kidolgozása, utógondozás folyamata:

Pályázni kívánó ügyfél tájékoztatása

Cégünk pályázati üzletágvezetője vagy pályázati referense tájékoztatja e-mail levélben, faxon vagy személyesen a pályázni kívánó ügyfelet a pályázati lehetőségekről, a pályázat feltételeiről, beadási határidőről a pályázati útmutató alapján.

Információkérés az ügyféltől

A pályázati referens e-mailben, faxon vagy személyesen egy Információkérő lap segítségével bekéri az ügyféltől a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges adatokat, és felkéri az ügyfelet a pályázati mellékletként csatolandó dokumentumok beszerzésére (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, éves beszámoló stb.).

Pályázat elkészítése

A pályázati formanyomtatványt az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok, információk alapján, a pályázati útmutatónak megfelelően kell a pályázati referens kitölteni.

A pályázati anyag mellékleteit az ügyféltől kapott dokumentumok becsatolásával, illetve az ügyféltől kapott információk felhasználásával a pályázati útmutató előírásainak megfelelően állítjuk össze.

Az elkészült pályázat átadása az ügyfélnek

A pályázati referens az elkészült formanyomtatványt átadja a pályázni kívánó ügyfélnek, aki elolvasás után jóváhagyja a pályázatot, vagy módosítását, javítását kérheti. Az elvégzett korrekció vagy jóváhagyás után cégünk munkatársa előzetes időpont egyeztetést követően elviszi az elkészült pályázati anyagot (formanyomtatvány, mellékletek) az ügyfélnek aláírásra, vagy a pályázó jön az irodánkba.

A pályázat postázása

Az elkészült és aláírt pályázatot a pályázati referens sokszorosítja az előírt példányszámban, spirálozza, továbbá a formanyomtatványt CD-re írja a követelményeknek megfelelően. A szükséges példányszámon felül a megbízó és cégünk részére is készítünk másolatot.

Utógondozás

A pályázati referens az ügyfél kérésének megfelelően segítséget nyújt a nyertes pályázattal kapcsolatos további teendőkben (pl. támogatási szerződés, szerződésmódosítási kérelem, támogatás folyósításához szükséges dokumentumok összeállítása, monitoring adatszolgáltatás stb.).