Pályázati tanácsadás

Pályázati tanácsadás, pályázatok kidolgozása, utógondozás

Tervezett fejlesztésekhez, beruházásokhoz szakmai segítséget nyújtunk a projekt előkészítéstől a forráskeresésen és pályázatkészítésen át, az elnyert támogatások hatékony felhasználásáig és szakszerű elszámolásáig (monitoring) bezárólag. A pályázati úton elnyerhető hazai és nemzetközi (elsősorban EU-s) források megszerzéséhez gyakorlott pályázatkészítő munkatársunk nyújt segítséget. Az aktuális pályázati lehetőségek ismeretében a fejlesztések a kiírt támogatásokkal szinkronban, hatékonyabban valósulnak meg. Igény esetén társfinanszírozásban (hitelfelvétel, pályázattal együttesen alkalmazható lízingelési lehetőség) is tudunk segíteni. Fontosabb tanácsadási területeink:

EU-források és programmenedzsment

Szakminisztériumi pályázatok
(környezetvédelem, kutatásfejlesztés, munkahelyteremtés, stb.)

 

Pályázati tanácsadás, pályázatok kidolgozása, utógondozás folyamata:

Pályázni kívánó ügyfél tájékoztatása

Cégünk pályázati üzletágvezetője vagy pályázati referense tájékoztatja e-mail levélben, faxon vagy személyesen a pályázni kívánó ügyfelet a pályázati lehetőségekről, a pályázat feltételeiről, beadási határidőről a pályázati útmutató alapján.

Információkérés az ügyféltől

A pályázati referens e-mailben, faxon vagy személyesen egy Információkérő lap segítségével bekéri az ügyféltől a pályázati anyag elkészítéséhez szükséges adatokat, és felkéri az ügyfelet a pályázati mellékletként csatolandó dokumentumok beszerzésére (pl. cégkivonat, aláírási címpéldány, éves beszámoló stb.).

Pályázat elkészítése

A pályázati formanyomtatványt az ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatok, információk alapján, a pályázati útmutatónak megfelelően kell a pályázati referens kitölteni.

A pályázati anyag mellékleteit az ügyféltől kapott dokumentumok becsatolásával, illetve az ügyféltől kapott információk felhasználásával a pályázati útmutató előírásainak megfelelően állítjuk össze.

Az elkészült pályázat átadása az ügyfélnek

A pályázati referens az elkészült formanyomtatványt átadja a pályázni kívánó ügyfélnek, aki elolvasás után jóváhagyja a pályázatot, vagy módosítását, javítását kérheti. Az elvégzett korrekció vagy jóváhagyás után cégünk munkatársa előzetes időpont egyeztetést követően elviszi az elkészült pályázati anyagot (formanyomtatvány, mellékletek) az ügyfélnek aláírásra, vagy a pályázó jön az irodánkba.

A pályázat postázása

Az elkészült és aláírt pályázatot a pályázati referens sokszorosítja az előírt példányszámban, spirálozza, továbbá a formanyomtatványt CD-re írja a követelményeknek megfelelően. A szükséges példányszámon felül a megbízó és cégünk részére is készítünk másolatot.

Utógondozás

A pályázati referens az ügyfél kérésének megfelelően segítséget nyújt a nyertes pályázattal kapcsolatos további teendőkben (pl. támogatási szerződés, szerződésmódosítási kérelem, támogatás folyósításához szükséges dokumentumok összeállítása, monitoring adatszolgáltatás stb.).
 

A pályázatokról általában

Az EU támogatások típusai:

Az Európai Unió 1990 óta nyújt anyagi támogatást Magyarországnak. 1990 óta, a Phare program keretében hazánk évi 100-120 millió eurót kapott előbb a piacgazdaság és a többpárti demokratikus intézményrendszer kiépítésére, majd az EU-csatlakozás előkészítésére, a jogharmonizációra és a tagságból adódó kötelezettségek teljesítéséért felelős intézmények kiépítésére. A csatlakozás után megszerezhető támogatásokra fogadására történő felkészülés 2000-től került az érdeklődés középpontjába. Ekkor indult útjára a környezetvédelmi és infrastrukturális fejlesztéseket finanszírozó ISPA program, illetve a mezőgazdasági és vidékfejlesztési célú SAPARD. Ezzel egyidőben az EU Magyarországnak szánt éves támogatási keretét negyed milliárd euróra - több, mint 60 milliárd forintra - bővítette. Így az 1990 óta eltelt 14 év alatt a Phare, az ISPA és a SAPARD által biztosított támogatások együttes értéke Magyarországon megközelítette az 500 milliárd forintot.

Az EU tagállamaként Magyarország 2004-től új támogatási formákat vehet igénybe az úgynevezett strukturális alapok és a Kohéziós Alap terhére (lásd még pályázati honlapunkat: www.projektcentrum.hu).