Információbiztonsági képzések indulnak 2021-ben!!!

Információbiztonsági képzések a 2013. Évi L. Törvény szerinti megfelelés, valamint az  ISO/IEC 27001 szabvány szerint

2 napos Információbiztonsági belső auditor továbbképzést tartunk 2021 májustól minden hónap 4. hetében szerda-csütörtök!!! 

Tematika:

  • 2013. Évi L. Törvény szerinti megfelelés, valamint az 
  • ISO/IEC 27001:2013 szabvány szerinti megfelelés.

Amennyiben érdekli ez a képzés, kérjük jelentkezzen. Jelentkezés: Tel: +36 30 933 1753. E-mail: info@pannonquality.hu, Köszönjük érdeklődését!

Tájékoztató: 

A magyar Országgyűlés 2013. április 15-én fogadta el az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló törvényt (2013. évi L. tv.) (Infobizt. tv./ Ibtv.). A törvény felhatalmazása alapján 2013. decemberében fogadta el a Kormány, illetve hirdették ki a felhatalmazott minisztériumok a törvény végrehajtási rendeleteit.

Az Ibtv. hatálya alá tartozó elektronikus információs rendszert biztonsági osztályba kell sorolni, bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából, az Ibtv. 7.§ -ában, valamint a 77/2013. (XII.19.) NFM rendelet 1.§ és 1. számú mellékletben rögzített követelményeknek megfelelően.

A szervezet biztonsági szintje mindig az elektronikus információs rendszereinek a legmagasabb biztonsági osztálynak megfelelő fokozat. A törvény meghatározza egyes szervezeteknek minimálisan előírt biztonsági szintjét.

Az informatikai rendszer biztonságát a kockázatelemzés módszerével vizsgáljuk. A meglevő folyamatok, eszközök és szabályzatok megfelelőségét az ISO/IEC 27001:2013 (MSZ ISO/IEC 27001:2014) szabvány követelményei szerint tekintjük át.

A képzésen sok-sok példa hangzik el az informatikai biztonsági rendszerek sérülékenységéről, fizikai és logikai kockázatairól.