Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer, ajánljuk kedvező felkészítési programunkat!

Az 1*-os elismerési szintnek NINCS Eljárási Díja, és akár 1 hét alatt megszerezhető!

Kiválósági díjra való felkészítés tanúsítvánnyal!

Hívja szaktanácsadónkat, szívesen vélaszolunk kérdéseire! Toldi Sándor elérhetőségei: sandor.toldi@pannonquality.hu, Mobil: +36 30 933 1753. Nemzetközi bejegyzésú EFQM tréner, Kiválósági Nagykövet.

Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer - Elismerési fokozatok

A Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer a szervezetek teljesítményét, működésük érettségi fokát három szinten (bronz-ezüst- arany) és azokon belül 2-2 fokozatot (csillagok) különbözteti meg. Az elismerési szintekhez kapcsolódóan eltérő szintű a jelentkező szervezetekkel szembeni elvárás, illetve működésüket értékelő folyamat.

Nemzeti Kiválóság Elismerési Rendszer szintjei:

Bronz / 1*-2*

Ez tekinthető a rendszer ismerkedési és belépő szintjének.

  • 1* - A szervezet képviselője részt vett a Kvalifikációs tréningen és az ott hallottak alapján megismerteti a vezetést, munkatársait az EFQM Modellel egy egyszerű belső képzés, tájékoztató keretében, majd erről beszámol a Kvalifikációs tréninget szervezőinek (szóban / írásban)
  • 2* - A Kvalifikációs tréninget követően a szervezet önértékelést végez melyet követően két lehetőség áll a rendelkezésére a folytatást illetően:
    • az önérétkelés után fejlesztési projekteket indít (legalább három, 3-6 hónap időterjedelem projekt), majd ezeket bemutatja a külső értékelőnek,
    • az önértékelést követően 2 értékelő 1 napos szemle keretében értékeli a pályázó működését néhány kiválasztott módszer részletesebb vizsgálatán keresztül.

Az első esetben az önértékelés történhet egy egyszerű kérdőíves eszköz segítségével is, míg a második esetében már az EFQM Modell Iránymutatás és Megvalósítás pilléreinek kritériumai szerint kialakított sablon formátum szerint kell az önértékelést elvégezni.

A szint követelmény rendszere kompatibilis az EFQM által alkalmazott "Validated by EFQM", illetve "Qualified by EFQM" szintekkel. 

Ezüst / 3*- 4*

A Kvalifikációs tréninget követően a pályázó szervezet az EFQM Modell teljes, részletes tartalma szerint végez önértékelést (alkritérium szint). Ezt követően két értékelő két napos szemle keretében értékeli a szervezet működését stratégiai tervezés és működés szintjén.

A szint követelmény rendszere kompatibilis az EFQM által alkalmazott "Recognised by EFQM" szinttel. 

Arany / 5*- 6*

A Kvalifikációs tréninget követően a pályázó szervezet az EFQM Modell teljes, részletes tartalma szerint végez önértékelést (alkritérium szint). Ezt követően három értékelő 2-3 napos szemle keretében értékeli a szervezet működését stratégiai tervezés, szervezeti kultúra, érintettekkel való együttműködés és a napi operatív működés vizsgálata mentén.

A szint követelmény rendszere kompatibilis az EFQM által alkalmazott "Recognised by EFQM" szinttel. 

Az ezüst és arany szinten az értékelők az EFQM által kifejlesztett RADAR értékelési logikát használják és az elért pontszámok alapján kerül a fokozat odaítélésre

Az egyes szintekre való jelentkezés kapcsán nincs kötelező folyamat, a regisztráló szervezet akár úgy is dönthet, hogy a Kvalifikációs tréninget követően a legmagasabb, arany szintet célozza meg. Ezzel együtt ajánlott a lépésről-lépésre módszert követve, egyre magasabb elismerési szinteket megcélozni egy szisztematikusan felépített fejlődési folyamatot megvalósítva.

Abban az esetben, ha a szervezet arany szintű elismerésre nyújtja be a pályázatát, de nem éri el a szükséges minimum szintet (500 pont), úgy „leeső” rendszerben a teljesítményének megfelelő szintű elismerési szintet fogja megkapni.

KÖLTSÉGEK:

A költségek a szaktanácsadói és eljárási díjak összegéből adódik.

SZAKTANÁCSADÓI DÍJAK:

A szaktanácsadói díjat a Pannon-Quality Menedzsment Tanácsadónak kell megfizetni. A díj mértéke függ a választott érettségi szinttől, a szervezet méretétől, működési formájától. A szaktanácsadói díjainkat ajánlatkérés alapján küldött egyedi ajánlatunk tartalmazza.

ELJÁRÁSI DÍJAK:

Az Eljárási díjat az EFQM partnerszervezetének (SZKKE) kell megfizetni a választott érettségi szintnek megfelelően. Az egyes elismerési szintek esetében az eljárási díjak az alábbiak szerint kalkulálhatóak, melyek mértéke a szervezet méretétől, működési formájától és egyéb más tényezőktől (kedvezmény) függően eltérő lehet:

Bronz fokozat:

  • 1*: térítés mentes. A beszámolót követően automatikusan megkapja a szervezet
  • 2*: 200.000 – 600.000 Ft + ÁFA

Ezüst fokozat: 300.000 – 800.000 Ft + ÁFA

Arany fokozat: 400.000 – 1.000.000 Ft + ÁFA